Altan 3_1

Nye facadealtaner – design tilpasset de oprindelige altaner