Altan 3_4

Nye facadealtaner – design tilpasset de oprindelige altaner