Bad_1A_3

Murstensvæg spejler sig i armatur af krom