B&R_G_TORFRB_1

Blotlæggelse af etagedæk med konstruktionerne bevaret