B&R_G_TORFRB_4

Blotlæggelse af etagedæk med konstruktionerne bevaret