Foto K_1

Udvidelse af første sal i ejendommes stil. Genbrug af mursten